Výuka jízdy na ponících

 

Ceník

Individuální hodina / 30-40min jízdy na koni + příprava poníka /

  • 600,- Kč/hod 
  • 5.000,- Kč - předplacení 10ti lekcí, platnost 5 měsíců

 

Skupinová hodina / 30-40min jízdy na koni + příprava poníka, 2-4 děti /

  • 300,- Kč/jezdec/hod 
  • 2.700,- Kč - předplacení 10ti lekcí, platnost 5 měsíců

 

Procházka s poníkem (je možné vzít i dva poníky za stejnou cenu)

  • 250,- Kč / 20min
  • 400,- Kč / 40min
  • 600,- Kč / 60min

Kroužky

  • Různé ceny dle typu a délky kroužku, viz Kroužky.

Víkendová soustředění

  • Různé ceny dle délky a typu soustředění, jsou pro začínající i pokročilé děti. (Témata jsou různá - cirkusové kousky, příprava show s koňmi, drezurní práce na ruce, jízda na koni bez sedla, jízda na koni se sedlem, ale bez uzdečky, komunikace s koňmi i lidmi řečí těla atd.)

Rozvrh lekcí

Výuka je rozmanitá

Jezdecká rozcvička
Jezdecká rozcvička
Zavírání branky
Zavírání branky
Zatáčení bez otěží
Zatáčení bez otěží
Vystoupení
Vystoupení
Nezvyklé nasedání
Nezvyklé nasedání
A sesedání kotrmelcem
A sesedání kotrmelcem
Pony games
Pony games
Učíme se učit
Učíme se učit
Sbírání kroužků
Sbírání kroužků

Výuka jízdy na ponících je velice pestrá - na každou hodinu jsou připravené nějaké hry a aktivity s koněm i na koni. Během nich se děti učí snadno, intuitivně a bez zbytečného stresu. Na každou hodinu jsou připravené úkoly, které rozvíjí konkrétní dovednost, například rovnováhu, vedení koně, rychlost jízdy atd. Děti tak neodcházejí z hodin zahlcené přemírou požadavků a pocitem neúspěchu z toho, že jim nedostály. Snažíme se vytvářet pohodové, uvolněné prostředí, ve kterém se děti učí snadno a rychle pomocí her a motivace sbírat ocenění za každý pokrok.

 

"Velkých věcí dosáhneme

sérií těch malých."

Vincent Van Gough

 

U malých dětí se zcela vyhýbáme jízdárenské výuce, kdy dítě jezdí do kola nebo na geometrických obrazcích, které nezná a současně se snaží dodržet všechny pokyny ohledně sedu, rukou, nohou a jejich působení na koně. Nepořádáme ani vyjížďky do terénu, kdy jsou nezkušené děti posazeny na koně, se kterými se neumí dorozumět a vezou se za prvním jezdcem, který tiše doufá, že se všichni vrátí celí a na koni. Nenajdete u nás poníky, kteří koušou, kopou nebo jim děti vadí.

Péče a pohoda:)

Pohoda
Pohoda
Ta chvíle, kdy se sám přitulí
Ta chvíle, kdy se sám přitulí
Soustředěná péče
Soustředěná péče

Naší snahou v dětech rozvíjet lásku a vnímavost vůči všemu živému. Klademe důraz na to, aby děti poníky vnímaly jako kamarády, kteří mají různé emoce a potřebují naši péči. Nenásilným vedení je necháváme děti prožít pocit porozumění s souznění. Ten pocit, když si kůň k člověku s důvěrou lehne. Když mu položí hlavu na rameno a odpočívá. Když stačí jemné gesto a pochopí se. Vedeme je k tomu, že s důvěrou, jakou v nás někdo vkládá, vzniká i určitá odpovědnost. Věříme, že si z toho mnohé odnesou do svého budoucího života, ať už v něm koně budou nebo ne.

Škola hrou

"Hra je radost. Učení při hře jest radostné učení."

Jan Ámos Komenský

Děti se nejefektivněji učí hrou a prožitkem. Naše metodika proto staví na různých hrách, jezdeckých i ze země, které rozvíjí konkrétně stanovený cíl hodiny. Zábavnou formou se děti učí i různou teorii o koních. Děti se na své výuce aktivně podílí, jednotlivé vzdělávací cíle mají logickou návaznost a děti dopředu vědí, co musí zvládnout, aby mohly např. skákat nebo jet samostatně na vyjížďku. Už za malé pokroky mohou sbírat různá ocenění, což je motivuje k dalšímu učení. 

 

"Člověk je dokonale lidský,  jen když si hraje."

Friedrich Schiller

 

Cítíme, že v tradičních českých jezdeckých školách a jízdárnách často převažuje vojenský jezdecký výcvik nad opravdovým vzděláváním. Trenér se často snaží naučit jezdce vše najednou neustálým opakování polosrozumitelných pouček a povelů, které jsou jen zřídkakdy uspokojivě vysvětleny.

 

"Nehrb se!" "Nezakláněj se!" "Povol kříž!" "Paty dolů!" "Klidnou ruku, nacukej mu!" "Když chceš něco dokázat, musíš makat na tom koni!" "Dívej se mezi ušima!" "Pořádně pobízej!" "Nekopej tolik!" "Klidnou holeň!"

 

Tento způsob může fungovat na dospělé, kteří se rozhodli pro jezdectví jako výkonnostní sport a chtějí na sobě i koni tvrdě pracovat. Chci-li ale vše najednou po dítěti, nebude to dlouho v jeho silách a z hodin odchází pravidelně s pocitem neúspěchu. Časem najde jednodušší sport nebo koníček. Pokud se škola hrou stane běžným základem jezdecké výuky, budou děti u jezdectví zůstávat, budou jezdit s radostí a budou motivované k dalšímu vzdělávání. Neustále se zplepšovat a chtít na sobě pracovat mohou děti i bez trvalého pocitu nedostatečnosti a neúspěchu.

 

Věříme, že tento přístup na jízdárnách nechybí kvůli neochotě s dětmi pracovat jinak, ale z obyčejného nedostatku znalostí a inspirace. Proto jsme založili stránku PonyPros CZ jako prostor pro inspiraci pro učitele jezdectví, kteří chtějí výuku stavět na škole hrou na logicky navazujících stupních výcviku, inspirovaných především výjimečně promyšleným a propracovaným francouzským vzděláváním mladých jezdců Galops® a radostným, pro koně příjemným přístupem Kali Kiger, drezurní jezdkyně, trenérky poníků a zakladatelky jezdecké školy PonyPros v Oregonu. Velkou inspirací nám je i veselý, hravý přístup k výuce dětí Lindy Tellington-Jonesové.

 

"Příteli, nezacházej s dětmi při učení násilně,

nýbrž ať se učí formou hry,

abys také lépe mohl pozorovat, k čemu se kdo svou přirozeností hodí."

Platón