Naši učitelé a průvodci

Hanka

Je ten, kdo je zodpovědný za přípravu poníků, cirkusové kousky, které koně předvádějí i za většinu všeho ostatního, co (ne)umí. Je hlavním vedoucím oddílu a táborů. Je srdcem pedagog, školou (nedostudovaný) speciální vychovatel se speciálizací na somatopedii. Je zastánce školy hrou a intuitivní pedagogiky, ráda učí děti formou zážitků a propojuje teorii i praxi jezdectví a hippologie s pozváváním sebe sama a vlastních silných i slabých stránek.

Jejím cílem je pomocí koní rozvíjet především děti – tak, aby si něco do života odnášely i děti, které možná ani u koní nevydrží. Tak, aby to něco nebylo jen zdravé držení těla a cit pro rovnováhu, ale především pochopení a zvládání vlastních emocí, uvědomění si vlastních silných stránek i vnitřních nejistot. Tak, aby děti lépe poznaly sami sebe, měly se rády, znaly své hranice a učily se je překonávat. Tak, aby se nebály snít, stanovovat si velké cíle a nevzdávaly se, když narazí. 

Jejím snem je nový přístup k jezdectví v České republice. Přístup, kdy nebude v jezdecké výuce dětí důraz na sportovní výkon a vojenskou disciplínu. Přístup, který snahu dělat vše „správně“ a „lépe než ostatní“ nahradí snahou dělat to „pěkně, příjemně a nenásilně“ – ve vztahu ke koním i k dětem. Přístup, který nebude jen vyhledávat nadějné sportovce a připravovat je stylem „silní vydrží“, ale který bude podporovat, respektovat individualitu, hledat a rozvíjet nadání. Systém jezdeckého vzdělání, který bude znát a respektovat pedagogiku a psychomotorický vývoj dětí. Systém, který dokáže připravovat učitele i trenéry jezdectví, kteří budou svým žákům rozumět stejně dobře, jako svým koním!

Tel.: 775 979 006

Mail: dvur@hurecko.cz

Vendy

Pony animátor kroužků pro předškolní a mladší školní děti.

Vendy je velmi trpělivá a za poslední dva roky nasbírala řadu zkušeností s pomáháním i samostatným vedením kroužků pro předškolní děti. Je kreativní, zručná a ráda vymýšlí různé hry, nápadité jezdecké dráhy, organizuje i víkendová soustředění. A vyrábí nádherné stužky a jiné odměny pro děti.

Snadno nachází cestu ke koňské duši, je s nimi šťastná, spontánní a nádherně si s nimi hraje. Obzvláště když si myslí, že se nikdo nedívá:) Je skvělá při práci ze země a ve volnosti a když budete hodní, ukáže vám něco se svou životní láskou, s Trevorem. Zná už i řadu akademických gymnastických cviků a učí se svědomitě připravit tréninkovou hodinu pro koně i výukovou hodinu pro děti.

Přejít nahoru